Tag Archives: marathi sms in 140 characters

Sarwanchi nzr chukwoon thujhe

Sarwanchi nzr chukwoon thujhe
majhyakade baghani he mala mahit astt
Tujhe he baghani mala kalhatt asatt
Pan tujhya nakalht maje tula baghane he tula kalhat nasatt

Funny Marathi SMS

Ek sardaarji trainche ticket kadhayla jato ani 3 tikite vikat gheto. Tickets denaara vicharto, ” Sardaarji, tumhi ektech jaanar mug tin tikite kashala?” Tyavar sardaarji hasun mhanto,” Aho, mi 2 tikite pants chya khishat ani ek shirt chya khishat thevto mhanje samja pants cha khisa kapla tari he urlele tikit rahate.” To manus parat vicharto,” Ani samaja tumacha shirtcha khisa pan kapla tar?” Tyavar aapla pass kadhun dakhavat sardaargi mhanto,” Mug pass kashasathi asto???”