Momin wo nahi

Momin wo nahi jis
ki mehfil pak ho,

Bul-k momin wo hay
jis ki tanhai pak ho”.